Performax akademi

Om Performax akademi

Performax Akademi som är en samling av utbildningar som alla bygger på vårt koncept, vår pedagogik och vår 20 åriga erfarenhet inom bland annat områden som ledarskap och försäljning.

Utbildningarna är praktiskt inriktade och innehåller en kombination av teori och praktisk träning. Performax akademi kan integreras i företags befintliga akademi men passar även företag som saknar en egen akademi. Våra utbildningsledare har själva många års erfarenhet från näringslivet, att utbilda och utveckla medarbetare samt är certifierade enligt Performax kvalitetsstandard.

Fördelarna är många oavsett om ni arbetar med er egen akademi eller inte.

 • Om ni redan har en egen akademi kan vi erbjuda er ett större utbud och fler valmöjligheter i er akademi som ökar sannolikheten för rätt utbildning till den anställda.
 • Akademin är öppen för alla oavsett bransch
 • Ni kan genom att arbeta med individuell utveckling och utbildning för era medarbetare öka motivationen, bidra till att skapa en bättre kultur, öka arbetsglädjen och öka medarbetarnöjdheten i stort.
 • Vi administrerar de utbildningar ni anmäler er till vilket innebär att ni sparar både era resurser och tid.
 • Vi kan fortsatt utveckla och tillföra önskad beteendeutveckling genom att addera tillvalet individuell coaching.
 • Arbetsmodellerna i de olika utbildningar bygger på samma grund vilket gör att ni kan utveckla era interna processer i ledarskap, försäljning och projektledning där medarbetarna delar samma verktyg och kommer efter hand att tala samma språk.

Ladda ner folder om Performax akademi

Information om utbildningarna

Värderings- och målstyrt ledarskap

Du kommer utveckla dina kunskaper och färdigheter i att:

 • Leda, utveckla och motivera dig själv.
 • Använda ditt företags värderingar som ett ledarverktyg.
 • Utveckla en vinnarkultur på din avdelning/ företag.
 • Sätta övergripande mål och bryta ner dessa till individnivå.
 • Planera och genomföra olika typer av samtal med dina 
  medarbetare.
 • Följa upp olika typer av aktiviteter tillsammans med 
  dina medarbetare.
 • Din roll som ledare
 • Självledarskap
 • Kultur och värderingar
 • Planering prioritering av din arbetstid
 • Resursplanering
 • Målbeskrivning – målnedbrytning – målstyrning
 • Beteendekunskap
 • Motivation (av dig själv och dina medarbetare)
 • Effektiv kommunikation
 • Olika typer av medarbetarsamtal (attityd, motivation, 
  korrigering, utveckling m.fl.)
 • Ledarskapsfilosofi – Situationsanpassat ledarskap
 • Gemensam förståelse för olika arbetsmodeller
 • Diskussioner 
 • Erfarenhetsutbyte
 • Arbetsuppgifter (individuellt, två och två)
 • Caseträning
 • Personlig utvecklingsplan

Utbildningen riktar sig till ledare som vill utveckla sin förmåga att leda sig själv och andra.

Totalt 6 dagars utbildning och genomförs både fysiskt och
digitalt.

Våren 2024
Steg 1: 7-8 februari (Lydinge Resort)
Steg 2: 14 mars (Digitalt)
Steg 3: 24-25 april (Lydinge Resort)
Steg 4: 30 maj (Digitalt)

Hösten 2024
Steg 1: 10-11 september (Lydinge Resort)
Steg 2: 3 oktober (Digitalt)
Steg 3: 23 oktober (Digitalt)
Steg 4: 12-13 november (Lydinge Resort)

Pris: 45 000 SEK per deltagare
Inkluderar:

 • Utbildningsmaterial​
 • Övernattning i enkelrum (totalt 2 nätter inkl. frukost) ​
 • Middag, luncher och fika​
 • Moms tillkommer​

 

Lydinge Resort www.lydinge.com
När du bor över i samband med utbildningen har du fri tillgång till relaxavdelningen och padel.
Du meddelar själv Lydinge Resort eventuella allergier.

Anmälan till utbildningarna görs antingen via telefon eller 
e-post direkt till din kontaktperson på Performax, eller 
till 
Du kommer därefter få en bekräftelse på utbildningen via 
e-post.

Värdebaserad försäljning

Du kommer utveckla dina kunskaper och färdigheter i att:

 • Analysera och utveckla din kundplattform så att du får 
  en optimal kund- och prospektmix.
 • Öka din produktiva säljtid.
 • Planera, genomföra och följa upp möten/samtal med 
  dina kunder och prospekt på ett värdeskapande sätt.
 • Följa upp ditt resultat och dina säljinsatser.
 • Utveckla ditt säljbeteende på kort- och på lång sikt.
 • Din roll som säljare
 • Säljplanering och prioritering av din arbetstid
 • Plattformsanalys för att sätta mål för repetition, 
  mer- och nyförsäljning
 • Mötesbokning och invändningshantering
 • Genomföra en värdeskapande företagspresentation
 • Att arbeta med behov före lösning 
 • Kartlägga, avtäcka och aktivera kundbehov
 • Presentation av produkter och tjänster på ett värdeskapande sätt till kunden
 • Presentationsteknik (verbal/ickeverbal kommunikation)
 • Prisargumentation
 • Effektiv avslutsteknik och invändningshantering
 • Gemensam förståelse för olika arbetsmodeller
 • Diskussioner 
 • Erfarenhetsutbyte
 • Arbetsuppgifter (individuellt, två och två)
 • Caseträning
 • Personlig utvecklingsplan

Utbildningen riktar sig till både erfarna och nya säljare som 
vill utvecklas inom planering, genomförande och uppföljning av säljarbetet. 

Totalt 6 dagars utbildning och genomförs både fysiskt och
digitalt.

Hösten 2024
Steg 1: 5-6 november (Lydinge Resort)
Steg 2: 3 december (Digitalt)
Steg 3: 7 januari (Digitalt)
Steg 4: 4-5 februari (Lydinge Resort)

Pris: 45 000 SEK per deltagare
Inkluderar:

 • Utbildningsmaterial​
 • Övernattning i enkelrum (totalt 2 nätter inkl. frukost) ​
 • Middag, luncher och fika​
 • Moms tillkommer​

 

Lydinge Resort www.lydinge.com

När du bor över i samband med utbildningen har du fri tillgång till relaxavdelningen och padel.
Du meddelar själv Lydinge Resort eventuella allergier.

Anmälan till utbildningarna görs antingen via telefon eller 
e-post direkt till din kontaktperson på Performax, eller 
till 
Du kommer därefter få en bekräftelse på utbildningen via 
e-post.

Presentationsteknik

Du kommer utveckla dina kunskaper och färdigheter i att:

 • Bygga upp innehållet i dina olika presentationer på ett 
  värdeskapande sätt.
 • Genomföra dina presentationer med god presentationsteknik (verbal- och icke verbal kommunikation).
 • Genomföra presentationer både fysiskt och digitalt.
 • Sätta målet med presentationer
 • Skapa ett intressant innehåll för mottagarna
 • Strukturera och välja ordningsföljden i en presentation
 • Presentationsteknik
  – Verbal kommunikation: Hur jag använder min röst 
   på bästa sätt
  – Icke verbal kommunikation: Hur jag använder mitt 
   kroppsspråk på bästa sätt.
 • Mentala förberedelse inför presentationer
 • Presentationer i digitala möten
 • Gemensam förståelse för olika arbetsmodeller
 • Diskussioner
 • Erfarenhetsutbyte
 • Arbetsuppgifter (individuellt, två och två)
 • Caseträning
 • Personlig utvecklingsplan

Utbildningen riktar sig till medarbetare som håller interna
och externa presentationer eller olika typer av framföranden.

Totalt 3 dagars utbildning som genomförs fysiskt.

Våren 2024
Steg 1: 16-17 april (Lydinge Resort)
Steg 2: 7 maj (Lydinge Resort)

Hösten 2024
Steg 1: 1-2 oktober (Lydinge Resort)
Steg 2: 22 oktober (Lydinge Resort)

Pris: 23 500 SEK per deltagare
Inkluderar:

 • Utbildningsmaterial​
 • Övernattning i enkelrum (totalt 1 natt inkl. frukost) ​
 • Middag, luncher och fika​
 • Moms tillkommer​

 

Lydinge Resort www.lydinge.com
När du bor över i samband med utbildningen har du fri tillgång till relaxavdelningen och padel.
Du meddelar själv Lydinge Resort eventuella allergier.

Anmälan till utbildningarna görs antingen via telefon eller 
e-post direkt till din kontaktperson på Performax, eller 
till 

Du kommer därefter få en bekräftelse på utbildningen via 
e-post.

Projektledning

Du kommer utveckla dina kunskaper och färdigheter i att:

 • Definiera, planera och sätta mål för ett projekt.
 • Sammansätta en projektgrupp.
 • Planera, genomföra och följa upp projektmöten.
 • Hantera olika beteenden i projektgruppen.
 • Motivera och styra projektmedlemmarna mot ett 
  gemensamt mål.
 • Använda ditt företags värderingar som ett ledarverktyg. 
 • Utveckla en vinnarkultur i din projektgrupp. 
 • Sätta övergripande mål och bryta ner dessa till individnivå. 
 • Planera och genomföra olika typer av samtal med dina 
  projektmedlemmar. 
 • Följa upp olika typer av aktiviteter tillsammans med 
  dina projektmedlemmar.
 • Din roll som projektledare 
 • Projektets olika faser
 • Resursplanering
 • Målbeskrivning – målnedbrytning – målstyrning 
 • Beteendekunskap 
 • Motivation (av dig själv och dina projektmedlemmar) 
 • Olika typer av samtal med dina projektmedlemmar 
  (attityd, motivation, korrigering, utveckling m.fl.) 
 • Företagets kultur och värderingar 
 • Planering prioritering av din arbetstid 
 • Effektiv kommunikation 
 • Ledarfilosofi – Situationsanpassat ledarskap 
 • Gemensam förståelse för olika arbetsmodeller 
 • Diskussioner 
 • Erfarenhetsutbyte 
 • Arbetsuppgifter (individuellt, två och två) 
 • Caseträning 
 • Personlig utvecklingsplan

Utbildningen riktar sig till projektledare och medarbetare
som behöver utveckla sin förmåga att kunna leda sig själv och
leda andra i olika typer av projekt.

Totalt 5 dagars utbildning och genomförs både fysiskt och 
digitalt

Hösten 2024
Steg 1: 2 dagar november (Lydinge Resort)
Steg 2: 2 dagar januari (Lydinge Resort)
Steg 3: 1 dag april (Digitalt)

Pris: 38 500 SEK per deltagare
Inkluderar:

 • Utbildningsmaterial​
 • Övernattning i enkelrum (totalt 2 nätter inkl. frukost) ​
 • Middag, luncher och fika​
 • Moms tillkommer​

 

Lydinge Resort www.lydinge.com
När du bor över i samband med utbildningen har du fri tillgång till relaxavdelningen och padel.
Du meddelar själv Lydinge Resort eventuella allergier.

Anmälan till utbildningarna görs antingen via telefon eller 
e-post direkt till din kontaktperson på Performax, eller 
till 

Du kommer därefter få en bekräftelse på utbildningen via 
e-post.