Om oss

Vilka vi är

Performax har funnits i över 20 år och består av konsulter som alla har erfarenhet av att arbeta i olika ledande befattningar. Med våra erfarenheter, vårt koncept och våra effektiva metoder, hjälper vi våra kunder att maximera möjligheten att nå både sina kort- och långsiktiga mål.

Vi erbjuder våra kunder både företagsanpassade utvecklingsinsatser samt individuella utvecklingsprogram i Performax akademi.

Vad vi kan

Vi har sedan starten hjälpt våra kunder på olika sätt. Det kan var allt ifrån att hjälpa dem att arbeta fram strategiska planer, utveckla sina ledningsgrupper, utveckla medarbetarnas arbetsbeteende till att hjälpa dem att utveckla en starkare företagskultur.

Våra framgångsfaktorer

Våra kunder upplever att vi är bättre på att skapa snabbare ROI jämfört med våra konkurrenter då de tycker att vi är:

Effektiva på att få människor med oss i en förändringsresa och att få dem att vilja utveckla sitt beteende.

Modiga och vågar ta tag i eventuella utmaningar som kan finnas i företaget såsom negativa inställningar, dålig kultur eller att byta ut gamla ovanor mot nya goda vanor.

Praktiska i vårt arbetssätt. Vi har en effektiv metod för att få teorin att fungera i praktiken.

Snabba på att sätta oss in i deras situation och anpassa insatsen utifrån deras mål, strategi och utmaningar.

Flexibla och tar alltid utgångspunkt i det som fungerar bra hos dem idag och använder det som en hävstång för att förbättra det som inte fungerar.

Bra på att leverera kvalitativa insatser oavsett om det sker digitalt eller fysiskt.

Våra metoder

Under våra uppdrag ska vi antingen guida en grupp mot ett visst mål alternativt utveckla en grupps beteende.
 
I de fall vi ska guida en grupp, använder vi en arbetsmetod som hjälper dem att på ett effektivt sätt analysera, diskutera och fatta beslut inom utvalda områden. Om kunden önskar, bidrar vi också med våra erfarenheter som kan hjälpa gruppen att fatta ännu bättre beslut.
 
I de fall vi ska utveckla gruppens beteende använder vi en metod som Performax framgångsrikt använts sig av i över 20 år.

För att uppnå en beteendeutveckling genomför vi tre olika typer av aktiviteter: 

  1. Vi förklarar VAD som behöver utvecklas i beteendet. För att uppnå detta krävs det att vi snabbt kan förklara skillnaden mellan hur gruppen arbetar idag och vilket arbetsbeteende som krävs i framtiden.
  2. Vi motiverar gruppen till att utveckla beteendet genom att förklara VARFÖR det är viktigt att utveckla beteendet. För att uppnå detta behöver vi säkerställa att målgruppen förstår fördelarna för dem, företaget, kunderna, kollegerna och dem själva med att utvecklas.
  3. Vi hjälper gruppen att förstå HUR de ska utveckla beteendet. Detta gör vi genom att träna upp deras färdigheter i att använda nya metoder i praktiken och hjälper dem att planera in fortsatt träning efter att vårt uppdrag är avslutat.