Nyheter & inspiration

Varför är det så genialiskt med företagets värderingar som verktyg i ledarskapet?

För oss är det genialiskt att som ledare använda företagets värderingar som ett verktyg för att bygga en vinnarkultur, men för att kunna det måste man först få en förståelse för delarna nedan.

Nummer 1. Värderingarna i sig självt fyller ingen som helst funktion om inte företagets medarbetare förstår innebörden av dessa. 

Det spelar alltså ingen roll hur mycket företaget kommunicerar sina genomtänkta vackra värdeord om ingen kan förstå eller relatera dem till sin roll, arbetsuppgifter eller beteende. 

Med det sagt, upptryckta värderingar runt om i företaget fyller ingen större funktion innan medarbetarna fått möjligheten att arbeta med dem.

Nummer 2. Först när vi kan förstå innebörden kan vi relatera till de fina fördelar som vi får av att agera mer i enlighet med värderingarna. Vad blir effekten för mig som ledare, medarbetare, kunden och företaget? När medarbetaren ser fördelarna har vi bidragit till ökad motivation – vi kan alltså se vinningen med att agera mer i enlighet med värderingarna.

Nummer 3. Det hjälper inte att medarbetaren bara förstår innebörden, hur de hänger ihop med det arbetet som görs och vilka fördelar som uppkommer om vi lyckas agera mer efter våra värderingar. Vi behöver nu skapa förståelse för hur varje medarbetare eller team ska justera och utveckla sitt beteende så det rimmar med värderingarnas innebörd. 

Hänger ni med?

Låt mig ta ett exempel med värderingen samarbete.Vad betyder samarbete för oss på företaget, i teamet, för individen? Vilken fördel skulle det vara för mig som medarbetare, teamet, för kunderna och för företaget OM vi faktiskt blir bättre på att leva och agera efter värderingen samarbete? Och slutligen, hur kan jag relatera samarbete till det arbete jag utför? Vad kan jag som medarbetare bli bättre på? Hur gör jag och vilken hjälp kan jag ev behöva.

Då, först då, när vi vet VAD värderingen samarbete betyder för oss, vad vinningen blir, alltså VARFÖR jag ska agera mer i enlighet med värderingen samarbete men också HUR jag åstadkommer detta – då fungerar värderingarna som ett ledarverktyg och vi är på rätt väg för att bygga vinnarkulturen inom företaget. 

Vi vet att det gör skillnad med värderingsstyrt ledarskap och vill du utveckla dig i din ledarroll kan vi rekommendera vår öppna utbildning i värderingsstyrt ledarskap som vi erbjuder löpande.