Nyheter & inspiration

Vår öppna säljutbildning – Bli bättre på att planera, genomföra och följa upp ditt säljarbete.

Vill du…

 • Öka dina färdigheter i ekonomisk argumentation och prishantering
 • Öka din genomslagskraft genom att arbeta med behov före lösning
 • Förbättra din invändningshantering och avslutningsteknik
 • Bli effektivare i din planering och uppföljning i säljarbetet
 • Utveckla din kundplattform på kort och på lång sikt

Läs mer om vår utbildning Värdebaserad försäljning

Utbildningens grundläggande innehåll

Rollen som säljare

 • Agera utifrån företagets mål, medel, affärsidé, vision, värderingar och rollen som säljare (beteende, funktionsbeskrivning och målplan).

Processen – Planering

 • Plattformsanalys för att besluta mål för repetition, mer- och nyförsäljning för kommande period.
 • Färdigheter i att leda, planera och styra sig själv och sin egen tid på ett sätt så att det stämmer överens med företagets mål och strategier.
 • Mötesbokning och invändningshantering.
 • Planering och förberedelse inför kundbesök.

Processen – Genomförande

 • Formulera agenda för mötet.
 • Konstruktion och träning av en företagspresentation.
 • Presentationsteknik (verbal och icke verbal kommunikation).
 • Att arbeta med behov före lösning. Kartlägga, avtäcka och aktivera behov.
 • Effektiv kommunikation och frågeteknik.
 • Att påverka kundens värderings- och beslutskriterier i val av   leverantör, produkt eller tjänst.
 • Fakta, fördel och utbyte av produkt/tjänst.
 • Prisargumentation och förhandlingsteknik.
 • Effektiv avslutsteknik och invändningshantering.

Processen – Uppföljning

 • Dokumentera och följa upp kundbesök.
 • Utvärdera och analysera kundplattformen.

Arbetsform

 • Gemensam förståelse för olika säljverktyg.
 • Diskussioner
 • Erfarenhetsutbyte
 • Arbetsuppgifter (individuellt, två och två, i grupp)
 • Caseträning
 • Personlig utvecklingsplan

Datum: 

Ny start under 2024 se löpande info under fliken Akademi eller kontakta oss på 

Plats:

Lydinge Resort, Hyllinge Helsingborg + digitalt