Nyheter & inspiration

Vår öppna ledarskapsutbildning – Utveckla ditt självledarskap och din förmåga att leda andra.

Vill du…

 • Motivera dina medarbetare genom mer effektiv kommunikation
 • Utveckla dina medarbetares beteende med hjälp av företagets värdegrund 
 • Lära dig skapa en vinnande kultur 
 • Planera, genomföra och följ upp olika typer av medarbetarsamtal på ett värdeskapande sätt
 • Nå uppsatta mål med tydligare målstyrning 
 • Styra och prioritera din tid för att frigöra mer produktiv ledartid

Läs mer om vår utbildning Värderings- och målstyrt ledarskap

Utbildningens grundläggande innehåll:

Din roll som ledare

 • Företagets mål och resurser, affärsidé, vision, värderingar och rollen som ledare (beteende, tidsplanering, funktionsbeskrivning)

Planering

 • Färdigheter i att leda, styra och planera sig själv, sin egen tid och skapa produktiv ledarskapstid
 • Planering och förberedelse inför genomförande av olika samtal med medarbetare
 • Målstyrning utifrån resultat, insatser och resurser för individ/team
 • Färdigheter i hur du kan motivera medarbetaren och vad som påverkar medarbetarens beteende

Genomförande

 • Genomföra medarbetarsamtal på ett värdeskapande sätt utifrån en tydlig struktur
 • Genomföra olika typer av samtal som attityd-, utvecklings-, motivationssamtal
 • Färdigheter i effektiv kommunikation och frågemetodik
 • Praktisk träning i att genomföra olika typer av samtal genom att träna på case

Uppföljning

 • Olika ledarskapsfilosofier, primärt det coachande ledarskapet
 • Utvecklingsstegen för dina medarbetare
 • Kompetensmatris

Datum: 

Ny start under 2024 se löpande info under fliken Akademi eller kontakta oss på 

Plats:

Lydinge Resort, Hyllinge Helsingborg + digitalt