Nyheter & inspiration

Den perfekta stormen – hur ska jag tänka?

Det är nu ungefär 3 år sedan pandemin bröt ut. Tyvärr har många oerhört välskötta företag, oavsett bransch, gått i konkurs. I UCs årliga sammanställning kan man se att antalet konkurser i Sverige under hösten 2022 var den högsta på 10 år.

Det finns såklart en gräns för alla företag vad det gäller den ekonomiska uthålligheten…

Men, pandemin var bara början på det vi har framför oss. Därför är det många som kallar den situation vi befinner oss i dag för ”den perfekta stormen”.

Uttrycket, ”den perfekta stormen” som nu används både om hårda stormar där många faktorer samverkar, häftiga känslostormar och andra typer av stormar inom till exempel politiken och ekonomin har lånats in till svenskan.

Så, nog är mängden externa faktorerna som påverkar oss nu fler än någonsin.

 • Pandemin påverkar fortfarande situationen i hela världen.
 • Kriget mellan Ukraina och Ryssland påverkar oss alla.
 • Energikrisen i Europa känns i plånboken.
 • Räntorna fortsätter uppåt.
 • Konjunkturen viker.
 • Råvarubristen gör sig allt jämt påmind i många branscher.
 • Obalansen i världens logistikkedjor dröjer sig kvar.

Dessutom är många företag mitt uppe i en digitaliserings- och hållbarhetsresa som såklart också ställer krav på förändringar i vardagen.

Performax har förmånen att arbeta med alla typer av företag i alla typer av branscher. Vi träffar varje dag ledare och medarbetare som gör sitt yttersta för att inte duka under i ”den perfekta stormen”. Förändringsviljan vi träffar på är nu större än under de 20 år Performax har funnits. Vi vill därför gärna dela med oss av vad vi lärt oss av våra kunder under de senaste åren.

Det lönar sig att planera

Det är nu kanske viktigare än någonsin att du avsätter tid för att planera. Visst har vi träffat personer som säger ”det är inte lönt att planera. Det vi planerade för igår gäller inte idag”. 

Vår erfarenhet är att istället för att planera flera år fram i tiden är det bättre att korta tidsperspektivet. 5-årsplaner kan ersättas av 3-årsplaner. 1-årsplaner kan ersättas av ½-årsplaner och så vidare. För att det ska vara lönt att lägga tid på att planera är det viktigt att:

Planera för det du kan påverka

Det ekonomiska resultatet som ditt företag har satt som mål för 2023, kan ni bara hoppas på att nå…

Resultatet påverkas av alla ovanstående faktorer, vad dina konkurrenter gör och vilka beslut dina kunder fattar. Självklart ska företaget sätta upp olika typer mål men det är ännu viktigare att du planerar för hur du ska bidra för att målen ska nås. Fundera på det du kan påverkasom exempelvis:

 • Mängden insatser. Ska jag göra fler eller färre insatser inom ett visst arbetsområde?
 • Prioriteringen av insatserna. Vilka arbetsuppgifter behöver prioriteras upp, vilka ska jag prioritera ner, vilka ska jag prioritera bort (eller parkera tills vidare)?
 • Kvaliteten på insatserna. Inom vilka områden behöver jag utvecklas för att kunna förbättra kvaliteten? Inom vilka områden ”överarbetar” jag kvaliteten utan att det skapar värde och därför ska jag sänka kvaliteten?
 • Inom vilka nya arbetsområden behöver jag utvecklas för att exempelvis ändra i mina prioriteringar eller mängden insatser?

Det är också viktigt att fundera på hur du kan nyttja resurserna runt dig på ett effektivare sätt:

 • Vilka kunder har möjligheter att fördjupa samarbetet med oss?
 • Vilka delar av vårt erbjudande kan jag arbeta mer med?
 • Hur bra utnyttjar jag de digitala verktyg vi har på företaget?
 • Vad kan mina kollegor hjälpa mig med så att vi alla blir mer framgångsrika?
 • Vad har våra leverantörer för outnyttjade resurser?

Tänk på att:

 1. Planera tillsammans med din närmaste ledare. 
 2. Ta tag i några få saker åt gången som du vill förbättra. Arbeta med det under en tid till dess att det blivit en ny god vana. 
 3. Våga be om hjälp. Med hjälp av andra kan du snabbare förbättra det du vill uppnå.

Det ligger i människans natur att gärna skylla på externa faktorer när saker och ting inte går som förväntat. Situationen idag ger dig massor av möjligheter att ägna dig åt detta men det kommer varken att hjälpa dig eller ditt företag. Fundera istället på vad du kan göra för att bidra till att ditt företag tar sig igenom ”den perfekta stormen”. 

Ett annat område som vi ser hjälper våra kunder att ta sig igenom stormen är att de aktivt arbetar med att utveckla sin företagskultur. Det tänkte vi berätta mer om i vårt nästa inlägg.

Länk till UC:s årliga sammanställning: https://www.uc.se/pressartiklar/pressrelease/3225796–Antalet-konkurser-under-h%C3%B6sten-det-h%C3%B6gsta-p%C3%A5-tio-%C3%A5r-/