Resultat skapas av människor

Vår specialitet är att få människor med oss på vägen mot ett bättre resultat.

Vilka vi är

Vi är konsulter som har arbetat i olika ledande befattningar och själv stött på olika utmaningar. Med hjälp av våra erfarenheter, vårt koncept och vår pedagogik kan vi hjälpa ert företag att åtgärda era utmaningar på ett enkelt, effektivt och lönsamt sätt.

Vår framgång bygger på att vi har en unik förmåga att förändra människors beteende och bryta ovanor. Ovanor som ofta är en begränsning i relation till ert företags mål och framtagna strategi.

Performax affärsidé talar exakt om vilka vi är och vad vi gör.

”Vi ska på ett enkelt och effektivt sätt hjälpa våra kunder att maximera sin lönsamhet”.

Vad vi gör

De vanligaste utmaningar som vi stöter på ute på marknaden är:

 1. Ledningen är omedvetna om, osäkra på eller oeniga om:
  • Var de är
  • Vart de ska
  • Hur de ska komma dit
 2. Ledningen tittar bakåt på historiska prestationen istället för vad att värdera vad som krävs i framtiden när de värderar sina medarbetare och kandidater.
 3. Ledningen kan inte byta ut ovanor mot nya goda vanor snabbt nog – både för egen del och hos sina medarbetare.

Vi verkar i Norden och utgår från Stockholm – Göteborg – Helsingborg

Vad vi kan

1. Strategisk- & Taktisk planering

Vi vill hjälpa er att arbeta fram den bästa strategiska planen för ert företag. Tillsammans utarbetar vi en tydlig plan för hur ert företag ska nå era kort- och långsiktiga mål. Vi hjälper er igenom dessa olika steg på ett enkelt och effektivt sätt:

 • Var ska ni?
  Vilka är era framtida mål och strategi?
 • Var är ni?
  Vilka resurser utnyttjas bra respektive mindre bra kopplat till de framtida målen och strategi?
 • Hur ska ni nå era mål?
  Hur ska era handlingsplaner beskrivas så att ni når era mål i enlighet med er strategi?

1. Strategisk- & Taktisk planering

Vi vill hjälpa er att arbeta fram den bästa strategiska planen för ert företag. Tillsammans utarbetar vi en tydlig plan för hur ert företag ska nå era kort- och långsiktiga mål. Vi hjälper er igenom dessa olika steg på ett enkelt och effektivt sätt:

 • Var ska ni?
  Vilka är era framtida mål och strategi?
 • Var är ni?
  Vilka resurser utnyttjas bra respektive mindre bra kopplat till de framtida målen och strategi?
 • Hur ska ni nå era mål?
  Hur ska era handlingsplaner beskrivas så att ni når era mål i enlighet med er strategi?

2. Analys & Urval

Vi vill hjälpa er att nå era framtida mål i enlighet med er strategi. Då är det viktigt att fundera på vad som kommer att krävas av de olika funktionerna i framtiden för att ni ska lyckas. Oavsett om ni vill analysera befintliga medarbetare, ledare eller framtida kandidater hjälper vi er att konstruera arbetsprov som visar hur de löser framtida problem som de kommer att stöta på i strävan mot era mål.
Vi kan hjälpa er att:

 • Inventera kompetensgap (olika kunskaper och färdigheter)
 • Kontrollera deras attityder i jämförelse med era värderingar
 • Analysera deras motivation kopplat till vad funktionen innebär
 • Analysera deras personliga egenskaper i jämförelse med vad funktionen kräver

3. Organisations- & prestationsutveckling

Vår övertygelse är att resultat skapas av människor. Vi vill hjälpa er att skapa den kultur som krävs för att nå era framtida mål i enlighet med er strategi.
Vi kan hjälpa er att:

 • Beskriva önskvärt beteende i era processer
 • Inventera olika gap i arbetsbeteendet
 • Bryta gamla ovanor och byta ut dem till goda vanor
 • Ta fram enkla verktyg och mallar som syftar till att bibehålla de goda vanorna. Vi kan utveckla många olika funktioner och befattningar i ert företag. Ex. ledningsgruppen, ledarna, säljarna, servicemedarbetarna, produktionsmedarbetarna, lageroperatörerna m.fl.

Eftersom det inte finns någon exakt standardlösning för att utveckla människors beteende, skräddarsyr vi alltid utvecklingsprocessen tillsammans med er.

Varför välja oss?

Vår kunder upplever att vi är:

 • Effektiva på att få människor med oss i en förändringsprocess och att få dem att ta ägarskap i utvecklingsprocessen.
 • Modiga och vågar ta hand om eventuellt svåra uppdrag de har vad det gäller exempelvis att bearbeta negativa inställningar, dålig kultur eller byta ut gamla ovanor till goda vanor.
 • Praktiska i vårt arbetssätt. Vi får teorin att fungera i praktiken.
 • Snabba på att sätta oss in i deras situation och anpassa insatsen utifrån deras mål, strategi och utmaningar.
 • Flexibla och tar alltid utgångspunkt i det som fungerar bra hos dem idag och använder det som en hävstång för att förbättra det som inte fungerar.

Våra kunder upplever att vi är bättre på att skapa snabbare ROI jämfört med alla våra konkurrenter.

PARTNERS

Master Sverige AB – Psykologiska test- och analysverktyg

Performax samarbetar med Master Sverige AB, som har utvecklat ett test- och analysverktyg för personanalys, som är godkänt av det svenska psykologiförbundet. Personlighetstesten använder vi i förbindelse med rekrytering och utveckling av enskilda individer, ledningsgrupper, projektgrupper och team.

Master Person Analys (MPA) är ett arbetspsykologiskt testverktyg som är uppbyggt kring en Personprofil och en Jobbprofil. MPA används bland annat vid rekrytering, analys, sammansättning och utveckling av team, analys av mindre eller större självstyrande grupper, hela avdelningar eller organisationer. Personlighetstestet MPP, som är en del av MPA, är granskat av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP).

Jobba hos oss

Vi stödjer

Kontakta oss

Kontaktinformation

 • Performax
  Södra Stenbocksgatan 77
  SE-252 47 Helsingborg
 • +46(0)706-152375
 • info@performax.seVi verkar i Norden och utgår från Stockholm – Göteborg – Helsingborg